La Coordinadora d’Intervenció Social de Catalunya de la CNT i la Secció Sindical de la CNT en el Centre d’Acollida Estels, de l’empresa Associació Asteroide B-612, convoquen una vaga indefinida en el centre de treball, situat a El Masnou. La vaga, que està programada per iniciar-se el proper dimarts 2 d’abril de 2024, afectarà la totalitat de la jornada laboral de tots els torns de treball.

Les relacions laborals al Centre d’acollida Estels de l’Associació Asteroide B-612 es troben en una situació conflictiva derivada de la inexistent disposició al diàleg de la direcció de l’entitat, així com el desacord en temes com ara l’elaboració de calendaris laborals sense incloure la distribució de la totalitat de les hores anuals, ocasionant perjudicis importants en la conciliació de les treballadores; la manca de personal en l’equip del centre que ocasiona sobrecàrregues entre el personal actual i disminució de la qualitat del servei; el lliurament impuntual de les nòmines i la manca de desglossament de les mateixes; la falta de mesures de seguretat i salut laboral eficaces; la no substitució del personal en situació de baixa; la manca de recursos per a la mobilitat dels usuaris del centre i la manca de participació i informació a la secció sindical de la CNT al centre de treball.

Abans d’arribar a aquest punt de conflicte, la plantilla i la secció sindical han realitzat reiterades reclamacions durant un període de dos anys, sense que la direcció de l’entitat hagi aportat solucions efectives a les diverses problemàtiques, provocant un increment cada cop major de la precarietat i malestar entre la plantilla.

Les reivindicacions de les treballadores són les següents:

  • Calendari laboral: negociació del mateix i distribució del 100% de la jornada laboral anual en els calendaris individuals.

  • Increment de la plantilla d’educadores socials per evitar incompliments de ràtios i sobrecàrregues de feina. Incorporació de la figura de la vetlladora per a infants amb autisme. Creació d’una borsa de contractació amb participació sindical.

  • Nòmines: cobrament i lliurament puntual cada mes.

  • Millores en seguretat i salut laboral: sistema de ventilació, habitació de la calma, retirada de l’actual protocol d’agressions que contempla contencions i negociació d’un de nou amb la secció sindical de la CNT, implementar una dieta equilibrada, negociació amb la secció sindical de CNT de les mesures seguretat, d’emergència i evacuació que afecten al centre (sistema d’accessos a portes i finestres del centre, etc.).

  • Aspectes socials: cobertura de baixes efectiva i real, increment de recursos per a la mobilitat del personal i els usuaris del centre.

  • Drets sindicals: reconeixement dels drets d’informació, audiència i negociació col·lectiva de la secció sindical, així com la figura de la Delegada de Prevenció.


Premsa

Secretaria de Premsa del Sindicat d'oficis varis de Cornellà i Comarca. C/ Florida, 40 Cornellà de Llobregat (Bcn), prop de les estaciones de metro L5 de Gavarra i Cornellà Centre. Rodalies Renfe de Cornellà i Trambaix.

MastodonFacebookTwitterEmailWhatsAppTelegramPrintComparteix